Ochrana osobních údajů

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo Vaše údaje zpracovává

Vaše údaje získávám a následně zpracováváme při telefonickém či emailovém objednání na individuální terapie či semináře, při osobním kontaktu nebo vyplnění formulářů prostřednictvím webových stránek spravovaných Ing. Hanou Sobotovou (Ing. Hana Sobotová, Sídliště 1441/22, Lysá nad Labem 289 22, IČ 88902366) www.hanasobotova.cz, www.terapienejendotykem.cz nebo www.zenaplnaenergie.cz, a to pro účely poskytnutí služeb a prodeje produktů, zasílání novinek, informačních zpráv a marketing.

Osobní údaje zpracováváme také v okamžiku stažení elektronických materiálů umístěných na našich stránkách, registrace na webinář, registrace k odběru novinek apod. V takovém případě nám registrací dáváte svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro tento účel.

Vaše zdraví a soukromí považujeme za priority. Proto s osobními údaji našich klientů nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou. Zpracování osobních údajů se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Ing. Hana Sobotová je zapsána do registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů pod č. 00074477 / 001.

K Vašim osobním údajům mám přístup já, Hana Sobotová a osobní asistentka Veronika Haluzová, která je zavázána smlouvou o mlčenlivosti, a která bude zajišťuje rozesílání newsletterů a obchodních sdělení.

Data zpracováváme pouze v rozsahu nezbytně nutném a po dobu nezbytně nutnou.

Jaké osobní údaje zpracováváme

V závislosti na poskytovaných službách a produktech zpracováváme zejména následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • poštovní adresu
 • fakturační údaje (název společnosti, IČ, DIČ, čísla bankovních účtů)
 • případně další údaje v závislosti na poskytnuté službě (zejména při cvičení a masážích je nutný znám zdravotní stav klienta pro vyloučení kontraindikací a zdraví a bezpečnost).
 • soubory cookies
 • fotografie 

Za jakým účelem zpracováváme

Zpracováváme Vaše osobní údaje, které nám sami svěříte za účelem:

 • Poskytování poradenství, služeb a plnění smlouvy. Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa, fakturační údaje, popř. zdravotní stav) potřebujeme za účelem splnění právních povinností.
 • Vedení účetnictví. Fakturační údaje nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • Marketing – zasílání newsletterů. Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) potřebujeme k zasílání informací o programech, které sami pořádáme nebo pro zasílání inspirativních programů třetích stran, pro zkvalitňování služeb, zefektivnění komunikace, pro zjišťování spokojenosti se službami. Jste-li našim klientem, zasíláme vám newslettery a novinky jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. Tento souhlas můžete odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
 • Fotografie a video záznamy ze seminářů. Na některých našich kurzech a seminářích, zejména kurzy s akreditací MŠMT, pořizujeme foto dokumentaci nebo video záznamy. Tyto materiály pak používáme v propagačních materiálech, především na webu bez uvedení jmen účastníků. Pokud byste na fotografiích nebo videích nechtěli být, dejte nám to vědět.

Tento web využívá cookies

Údaje získané prostřednictvím cookies. Pokud jste v rámci nastavení cookies na webových stránkách nebo ve vašem prohlížeči povolili ukládání cookies, souhlasíte s jejich používáním. Při procházení mých webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat a procházet naše webové stránky v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů.

Koho využívám pro zpracování cookies?

 1. Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.
 2. Služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Mé webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Mohu vaše údaje využívat i vez Vašeho souhlasu?

 

Ano, mohou nastat situace, kdy ke zpracování Vašich osobních údajů nepotřebujeme Váš souhlas.

Tato situace může nastat v následujících případech:

 • V okamžiku, kdy si objednáte některý z našich produktů nebo služeb, zpracováváme Vaše údaje na základě účelu plnění smlouvy.
 • V okamžiku, kdy nám to nařizuje zákon nebo jiný právní předpis.
 • V okamžiku, kdy je zpracování nezbytné pro účel oprávněného zájmu zejména zajištění bezpečnosti našich webových stránek.

Jak v Vámi budeme komunikovat

V okamžiku, kdy získáme souhlas se zpracováním osobních údajů, případně v situaci, kdy zpracování osobních údajů není podmíněno získáním souhlasu (například za účelem plnění smlouvy), budeme komunikovat prostřednictvím e-mailu, telefonu, chatu, sociálních sítí, případně dalších aplikací (například Facebook Messenger). 

Dále prosím mějte na paměti, že v případě, kdy s námi budete komunikovat e-mailem, prostřednictvím chatu, nebo jiných aplikací, nemusí být tyto způsoby komunikace šifrovány. Proto byste je neměli používat ke sdělování důvěrných informací.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy po celou dobu trvání smlouvy kurzu a po dobu pěti let po ukončení. Ze zákona následně uchováváme některé údaje obsažené v účetních dokladech.

Údaje získané pro obchodní a marketinkové účely jsou zasílány do doby zrušení odběru novinek nebo odvolání vašeho souhlasu.

Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedený lhůt provádíme pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů nebo smluvních ujednání.

Osobní údaje získané pomocí souborů Cookie zpracováváme po dobu 5 let.

Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení

Obchodní a marketingová sdělení můžete kdykoli zrušit kliknutím na příslušný odkaz umístěný u každého obchodního sdělení. Odvolání souhlasu lze učinit prostřednictvím jakéhokoli kontaktu uvedeného v těchto pravidlech.

Tímto Vaším odvoláním souhlasu však není dotčeno zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu nezbytném pro splnění jiných povinností, které nám ukládá zákon nebo jiný právní předpis.

Kdo má přístup k údajům

Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).  Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce. Chráníme Vaše osobní údaje v maximální možné míře, klademe velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů s pomocí moderních technologií, které zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR. Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

MailerLite, SimplneShop, Facebook, Google, účetní, programátor – správa a rozvoj informačního systému, osobní asistentka.

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. V takovém případě budeme na zpracovatele klást stejné nároky na zabezpečení. Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Jak osobní údaje zabezpečujeme

Vaše údaje jsou bezpečně uloženy, využíváme marketingovou platformu MailerLite.

Faktury jsou uloženy na serverech chráněných osobní identifikací a obvyklými opatřeními, která kvalitní datová centra nabízejí.

Veškerá bezpečnostní opatření z naší strany musí být nutně doplněna i odpovědným chováním z Vaší strany. Zejména tak, že své uživatelské údaje (a hesla) do našich aplikací nebudete poskytovat nikomu dalšímu a budete dodržovat základní obecná bezpečnostní opatření.

Dále prosím mějte na paměti, že v případě, kdy s námi budete komunikovat e-mailem, prostřednictvím chatu, nebo jiných aplikací, nemusí být tyto způsoby komunikace šifrovány. Proto byste je neměli používat ke sdělování důvěrných informací.

Jaká máte práva v souvilosti se zpracováním osobním údajů?

Na základě zákona o ochraně osobních údajů a dalších právních předpisů zejména Obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte následující práva:

 • právo svůj souhlas kdykoliv odvolat
 • právo své osobní údaje upravit, doplnit
 • právo požadovat omezení zpracování osobních údajů
 • právo v určitých případech vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů
 • právo požadovat přenesení svých osobních údajů
 • právo na přístup ke svým osobním údajům
 • v určitých případech právo na upozornění o porušení zabezpečení osobních údajů
 • právo „být zapomenut“, tzn. právo na výmaz osobních údajů, pokud nám jejich zpracování nenařizuje jiný právní předpis nebo jiná zákonná povinnost

Jako subjekt údajů, máte právo se dotázat, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme. Toto právo můžete využít zdarma pro první tři dotazy ročně. Každý další dotaz bude zpoplatněn poplatkem 500 Kč za každou jednu žádost.

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit. 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů můžete požadovat:

 • Informace ohledně osobních údajů, které zpracováváme, ohledně účelu a povahy zpracování osobních údajů. Přístup k údajům, které jste poskytli. V tom případě uplatnění tohoto práva vám potvrdíme, jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány.
 • Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné.
 • Vysvětlení a odstranění osobních údajů, jestliže se domníváte, že zpracováváme osobní údaje v rozporu s ochranou vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.

Prohlášení

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR. Budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu. Plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Účinnost

Tato pravidla jsou platná od 25.5.2018

Veškeré nakládání s osobními údaji na www.zenaplnaenergie.cz   se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.

Provozovatel těchto stránek je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele internetové prezentace a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky.

Zákazník svým svobodným rozhodnutím (stisk tlačítka „Odeslat“) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek.

Osoby poskytující informace berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv písemně odvolat a Ing. Hana Sobotová údaje odstraní.

Jak se s námi spojit

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat e-mailem na adrese hanka@zenaplnaenergie.cz, případně telefonním čísle +420 731 587 868, a to každý všední den mezi 9-15 hodinou.