Souhlas se zpracováním osobních údajů,

udělený správci osobních údajů: Ing. Hana Sobotová, místem podnikání Sídliště 1441/22, 289 22 Lysá nad Labem, IČO 88902366, podnikatelka zapsaná v živnostenském rejstříku, za účelem využití nabídky služeb a produktů stránek Hanka Sobotová – Žena plná energie, dostupných na adrese zenaplnaenergie.cz, vč. využití mého e-mailové kontaktu za účelem zasílání obchodních sdělení, k čemuž v případě mého zájmu udělím zvláštní souhlas v souladu s ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

K výše uvedeným účelům poskytuji své osobní a adresné údaje (jméno a e-mailovou adresu) a  poskytuji správci souhlas s tím, aby je v rámci shora uvedených účelů tyto údaje shromažďoval, zpracovával a ukládal v souladu s nařízením č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

Potvrzuji, že jsem obeznámen(a) s právy související se zpracováním dle výše zmíněných právních předpisů, zejména s:

  • s právem na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo jejich výmaz, popřípadě s omezením zpracování;
  • s právem vznést námitku proti zpracování;
  • s právem na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;
  • s právem kdykoliv souhlas se zpracováním odvolat;
  • a s právem podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Současně potvrzuji, že jsem obeznámen(a) se způsobem nakládání s mými osobními údaji a jejich zpracováním, zejména že:

  • mé osobní údaje jsou zpracovány pouze v rozsahu, ve kterém byly mnou poskytnuty a pouze pro shora uvedené účely;
  • mé údaje správce ukládá do svých interních databází, ke kterým má přístup pouze správce osobních údajů a případně jím určení zpracovatelé;
  • správce provádí s mými údaji následující úkony: ukládá je do databáze, upravuje je v případě, že je doplním nebo se dožádám úpravy, vyhledává je v rámci své databáze, třídí je dle jednotlivých kritérií, a likviduje je po uplynutí shora uvedené lhůty pro zpracování nebo po odvolání mého souhlasu a další za účelem dosažení účelu dle tohoto souhlasu.

Současně beru na vědomí, že v případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování osobních údajů nebo v případě uplatnění výše uvedených práv se mohu ve věci ochrany mých osobních údajů či uplatnění práv k ochraně mých osobních údajů obrátit na správce na e-mailovou adresu hanka@zenaplnaenergie.cz.

Souhlas se zasíláním newsletterů

Souhlasím v souladu s ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti se zasíláním newsletterů o službách a produktech stránek Hanka Sobotová – Žena plná energie, dostupných na adrese zenaplnaenergie.cz (marketingová sdělení se zprávami o službách a produktech a dalších aktivitách, které souvisí s podnikatelskou činností Hanky Sobotové) na mou zadanou e-mailovou adresu. Souhlas se zasíláním těchto newsletterů je možné vždy odvolat volbou v zasílaných newsletterech nebo na adrese hanka@zenaplnaenergie.cz.

Fakturační údaje: Ing. Hana Sobotová, Sídliště 1441/22, 289 22 Lysá nad Labem . IČ 88902366. Nejsem plátce DPH. Registrovala jsem se na ŽÚ v Nymburce.

Ochrana osobních údajů

© HANKA SOBOTOVÁ – ŽENA PLNÁ ENERGIE 2022

Obchodní podmínky